Trải bài Ai/Cái gì/Địa điểm

1. Nơi bạn cần đi hoặc hướng tới

2 – 3. Ai hay điều gì bạn cần quan tâm khi bạn đi

4 – 5. Ai hay điều gì sẽ dẫn đường cho bạn

6 – 7. Điều gì sẽ xảy ra trong vòng 4 tuần tới mà bạn cần biết về nó?

8. Điều đó ảnh hưởng tới bạn như thế nào?

9. Điều bạn gặt hái sau cùng cho câu hỏi này là gì

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com