Trải bài 4 ngọn gió (dựa trên bản dịch của Rob MacGregor về Inca Medicine Wheel)

1. Những gì bạn cần giải phóng hoặc bỏ lại phía sau

2. Những gì bạn phải đối mặt

3. Những gì bạn phải biết/cần tìm hiểu

4. Những gì bạn cần vươn tới

11180232_10202740448912555_1900173562_n

 

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com