Trải bài 2 đứa trẻ

1 – 3. Tính cách, tình tình của đứa lớn

4. Bạn sẽ làm gì để nuôi dưỡng tốt cho đứa lớn

5 – 7. Tính cách, tính tình của đứa nhỏ

8. Bạn sẽ làm gì để nuôi dưỡng tốt đứa nhỏ

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

Content Protection by DMCA.com