[Hỏi] Hiện tại mình đang tìm một khóa học phù hợp cho người mới tìm hiểu Tarot. Lên mạng tìm hiểu thì thấy có cá nhân giảng dạy, có trung tâm giảng dạy. Mình khá băn khoăn khi chọn khóa học phù hợp.

[Đáp] Hiện nay hệ thổng giảng dạy đọc bói bài Tarot đều dựa trên những hệ tư tưởng lớn và nền tảng cho bộ môn huyền học này. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt giữa những nền tảng với nhau. Bạn có thể tham khảo thông tin khóa học do các giảng viên Trung tâm Tarot và Cuộc sống giảng dạy theo chuẩn quốc tế. Thông tin tại www.tarotcodex.com.

Content Protection by DMCA.com