[Hỏi] Mình hay đi xem tarot và nghĩ rằng mức phí xem của mỗi reader sẽ dựa trên khả năng của người đó hay mình tạm gọi là chất lượng của reader đó. Nhưng làm sao để có thể đánh giá reader một cách chính xác vì những chuyện mình xem là những chuyện tương lai chưa xảy ra, và đôi khi cần lâu lắm mới xảy ra?

[Đáp] Chào bạn. Bạn có thể nghĩ rằng cách đánh giá reader, hay đơn giản là nhận xét phong cách của reader dựa vào các yếu tố: cách tư vấn, thái độ với khách hàng khi tư vấn, phong cách luận giải. Và kết quả xem bói bài là tiêu chí cuối cùng. Một tarot reader chuyên nghiệp thường hướng tới việc làm hài lòng khách hàng ngay tại buổi xem bài như lắng nghe, chia sẻ và đưa ra hướng đi, cách giải quyết vấn đề.

Content Protection by DMCA.com