[Hỏi] Chào ad. Mình có tìm hiểu hiểu qua về Tarot và cũng hơi thích bộ môn này. Mình đang thắc mắc một chuyện đó là Tarot là một bộ môn tâm linh hay là khoa học? Mình thấy nhiều người tranh luận về vấn đề này lắm.

[Đáp] Hiện nay, chúng ta xem Tarot là một công cụ dự báo hay chiêm đoán về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Việc Tarot có thể mô tả chính xác một người bạn sẽ gặp, hoàn cảnh tình huống bạn sẽ trải qua hiện vẫn là một tranh cãi giữa những nhà khoa học và những người nghiên cứu tâm linh huyền học. Tuy nhiên chúng ta không thể bác bỏ rằng, Tarot có những nền tảng khoa học, và đặc biệt hơn, một số nước, Tarot được xem là một môn học được giảng dạy tại các trường đại học về tâm lý hay ngành xã hội.

Content Protection by DMCA.com