[Hỏi] Em thấy phương Tây cũng có nhiều hình thức coi bói như bói bài Tây, bói Tarot, bói cầu thủy tinh,… nhưng thông dụng ở Việt Nam là bói bài Tarot và bói bài Tây. Hai loại bài này khác biệt ra sao nhỉ?

[Đáp] Điểm giống nhau là đều là hình thức bộ bài (thẻ bài – thẻ vẽ hình đánh số), điểm khác là hệ thống ý nghĩa cũng như phương thức xem. Bên cạnh đó, Tarot đã trở thành bộ môn giảng dạy với nhiều đơn vị mở lớp học chính quy khai giảng hàng tuần, hàng tháng trên thế giới. Bài Tây thì chưa có hình thức này.

Content Protection by DMCA.com