[Hỏi] Tại sao Tarot lại phải chia thêm 4 bộ nhỏ (suit) nữa?

[Đáp]  Chà, câu hỏi của bạn cũng khá là “khoai” nhé. Hiện nay chưa có tài liệu nào, hay bất cứ ai gặp mặt trực tiếp các nhà huyền học đã đặt ra hệ thống nghĩa và biểu tượng cho Tarot, tuy nhiên có thể thấy sự tương đồng của Tarot và các nội dung khác khi chúng tuân theo thuyết “As above, so below” (Thượng hạ tương liên). Ví như chúng ta có Greater Book of Solomon và Lesser Book of Solomon, vậy thì Major Arcanas (Greater Secrets) sẽ ứng với Minor Arcanas (Lesser Secrets).

Content Protection by DMCA.com