[Hỏi] Mình thấy có nhiều hướng dẫn khác nhau về cách tiếp cận Tarot dành cho người mới. Ngay cả các quan điểm trong cộng đồng hiện nay cũng có nhiều sự tương phản, không đồng tình lẫn nhau. Vậy người mới như mình phải theo tư tưởng nào hay theo quan điểm của hội nhóm nào?

[Đáp] Hiện nay, ở bất cứ trung tâm giảng dạy nào về Tarot trên thế giới cũng ủng hộ sự phát triển tự nhiên, không ràng buột của các Tarot reader. điều này tạo nên phong cách và sự đa dạng của cộng đồng tâm linh. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn các phương pháp tiếp cận tốt nhất dành cho bản thân, có thể tham khảo các phương pháp trên các diễn đàn, hội nhóm. Bạn cũng có thể tham gia một khóa học cơ bản cho người mới, được giảng dạy bởi Hội Tarot và Cuộc sống.

Content Protection by DMCA.com