[Hỏi] Khi đi xem Tarot lần gần đây nhất, tôi quên mất hỏi thời gian. Vậy trang TarotCodex có thể cho tôi biết, thông thường kết quả Tarot sẽ xảy ra trong bao lâu và tồn tại tới khi nào không?

[Đáp] Để có kết quả tốt nhất thì bạn nên đề cập tới yếu tố thời gian khi xem và chính bạn phải là người đặt ra mốc thời gian. Ví dụ: trong 3 tháng tới công việc sẽ ra sao? Trong 1 năm tới cần chú ý điều gì? Tôi sẽ đạt được gì trong 3 năm?….

Content Protection by DMCA.com