[Hỏi] Tôi đi xem bài Tarot cũng được một vài lần. Cách đây vài tháng tôi có hỏi chuyện về việc có nên nhờ người đó giúp đỡ hay không, thì bạn xem bài bảo là nên. Vì vậy tôi đã nhờ người đó giúp đỡ. Tuần sau thì người đó sẽ làm giúp tôi, và khi tôi đi xem lại đúng bạn xem bài đó cách đây mấy hôm, bạn ấy lại bảo là không nên nhờ; trong khi người kia đã đồng ý giúp đỡ tôi. Tại sao lại có sự sai khác như thế này?

[Đáp] Chào anh (chị). Việc kết quả xem có sự sai khác thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phải xét đến các yếu tố khách quan như thời gian, nhân tố con người tác động. Ngoài ra, có thể tại thời điểm được hỏi, thông tin về người giúp anh (chị) còn mơ hồ nên kết quả chưa thể rõ ràng, hoặc lúc đó bạn xem bài chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác. Vì thế, nếu đã xem hai lần gần nhau thì anh (chị) nên chọn kết quả xem của lần gần nhất.

Content Protection by DMCA.com