Bài Tarot có khả năng bói toán “bách phát bách trúng”?

Bài Tarot có khả năng đưa ra đáp án "Bách Phát Bách Trúng"?  Sai. Nói đơn giản thì Tarot sẽ đem lại cho bạn...

Bài Tarot dùng để chơi?

Bài Tarot có phải chỉ là bài dùng để chơi?   Sai. Bài Tarot là một nghệ thuật và là một khoa học. Tarot không...

Chất lượng giảng dạy, người hướng dẫn có trình độ cũng...

   Thưa bạn, người giảng dạy có kinh nghiệm nhiều năm trong việc coi Tarot. Những người hướng dẫn sẽ giảng theo cách thức được...

Có bao nhiêu hệ thống chứng chỉ quốc tế dành cho...

   Việc học tarot ngoài cá nhân tự học online hay được truyền dạy bởi những Reader có kinh nghiệm, còn có các khóa...

Recent Posts