[Hỏi] Em đi xem Tarot và thấy các trải bài, bói bài cũng như cách luận giải khá thu hút và thú vị. Nhưng em nghĩ học Tarot khó lắm phải không ad, vì để mà giải bói bài tường tận đến từng chi tiết thì cần nhiều thời gian và kinh nghiệm.

[Đáp] Chào bạn. Học bất kỳ môn học nào thì cũng cần sự đầu tư cả. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là phương pháp mà thôi. Và với chương trình giảng dạy Tarot chú trọng thực hành, bạn sẽ không lo rằng mình mất quá nhiều thời gian để có thể khám phá và sử dụng Tarot. Chi tiết khóa học Tarot bạn vui lòng xem tại: lớp học Tarot.

Content Protection by DMCA.com