IMG_0026

10 độ đầu của Sư Tử được làm chủ bởi Thổ tinh, hành tinh của ranh giới, những giới hạn và sự hạn chế. Bạn có thể nghĩ rằng điều đó có vẻ ngột ngạt, nhưng hãy nhìn lại lá bài này với một cách nhìn khác. Tại đây, năm học viên đang cố gắng tham gia một cuộc tranh đấu một cách độc lập – một vài nguyên tắc chắc chắn sẽ được đề ra.

Sư Tử có thể tự cho mình là trung tâm, điều đó tạo nên năm tinh thần độc lập và tự do của trong lá bài này có con đường đi của chính mình. Thông thường, Sư Tử là một ngôi sao của buổi trình diễn. Nó cũng là chòm sao của sự cam đảm và sức chịu đựng, như ta đã thấy trong lá Strength. Hành tinh chủ quản của chòm sao này là Mặt Trời – trung tâm của hệ Mặt Trời – cho nên Sư Tử muốn được ở trung tâm của sự chú ý. Trong viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra, ảnh hưởng về mặt chiêm tinh có thể tạo ra sự gắc gỏng, tàn nhẫn, dâm tà và bạo lực.

Nếu những vị pháp sư trẻ trong lá bài muốn đạt được thành tựu cũng như là trở thành một phần của nhóm, họ sẽ phải cần tính kỷ luật và tuân thủ mà Thổ tinh, hành tinh của khuôn khổ, có thể mang lại.

Dĩ nhiên, sự ganh đưa có thể xảy ra sau đó – nhưng trong trường hợp này, Thổ tinh sẽ trực tiếp hướng nguồn năng lượng của họ thông qua nhiều sự điều chỉnh khác nhau. Kết quả của cuộc thi sẽ giúp họ rèn luyện kỹ năng của mình nhanh hơn và hiệu quả hơn so với hầu hết những học viên chăm chí và năng động nhưng tự rèn luyện một mình. Để rồi sau cùng, họ sẽ trở thành những bậc thầy của cả trong thế giới vật chất lẫn tinh thần – như ta đã thấy trong lá The World.

Các nhà huyền học hội Golden Dawn cho lá bài này đã gọi Thổ tinh ở Sư Tử là “Chúa tể của sự xung đột”. Ngoài những cuộc thi thiếu tính thân thiện trong cách nghĩ hiện nay của chúng ta, từ “cạnh tranh” đã cũng được hiểu là sự nỗ lực vất vả và nghiêm túc. Nó liên quan đến khái niệm của việc cạnh tranh để phát triển.

Trong Qabalah, Five of Wands mô tả Geburah, khu vực thứ năm của năng lượng, sức mạnh và độ nghiêm trọng. Nó tương ứng với Hỏa tinh, hành tinh của chiến tranh. Vị trí của nó nằm trong Atziluth, thế giới đầy cảm hứng của lửa. Một nhóm các học viên trẻ trong lá bài thể hiện những nguyên tắc mà tất cả phải thực hiện với nhau trước khi họ có thể thực hiện phép thuật cùng nhau.

Khi đọc tarot, Five of Wands thể hiện một trận chiến giả, sự xung độ thời niên thiếu, sự nỗ lực và sự đối đầu

10 độ đầu của Sư Tử thường rơi vào giữa 22 tháng 7 và 1 tháng 8, khi Mặt Trời nằm giữa 0 và 10 độ ở Sư Tử.

Ý nghĩa lá Five of Wands

Ý Nghĩa Xuôi của 5 of Wands

Ý Nghĩa Ngược của 5 of Wands

—————————–

Nguồn dịch: Tarot and Astrology – Corrine Kenner

Dự án dịch của: Tarot.vn

Người dịch: Gấu Gầm Gừ – TarotnLife

Content Protection by DMCA.com