IMG_0059

Mặt Trời khai sáng cho mọi thứ mà nó chiếu soi, kể cả người thợ đá cung Xữ Nữ đang ngồi tại chiếc ghế dài của mình. Giống như The Hermit, lá Ẩn chính của mình, Xữ Nữ siêng năng và kiên trì, hết lòng với công việc của mình, tận tâm cho sự hoàn hảo và đúng đắn cho từng lời nói của mình.

Mặt Trời làm gia tăng tất cả những phẩm chất trên. Nó khiến cho người học việc thậm chí còn chu đáo, tỉ mỉ và chi tiết hơn nữa. Nói một cách ngắn gọn, sự xuất hiện của Mặt Trời cung cấp các dòng năng lượng vũ trụ, gia tăng các cơ hội, sự nhận thức và sự lạc quan.

Các nhà huyền học hội Golden Dawn của lá bài này đã gọi Mặt Trời ở Xữ Nữ là “Chúa tể của sự cẩn trọng”, bởi vì nó mô tả những ưu điểm của sự cống hiến, sự phán xét, và các hành vi đúng mực.

Sự cẩn trọng là một trong những đức tính cốt lỏi bị thiếu mất trong bộ ẩn chính. Temperance (sự tiết độ), Justice (sự công bằng) và Fortitude (sự kiên định) tất cả đều có chỗ của mình – tuy nhiên sự kiên định lại mang cái tên Strength. Các đức tính cốt lõi được phát triển thông qua thực hành. Nếu nói theo một cách hình tượng, chàng trai trẻ trong lá Eight of Pentacles không chỉ phát triển về mặt buôn bán hay kỹ năng. Bằng cách lao động một cách siêng năng, anh ta cũng đang dần hoàn thiện tính cách của mình.

Trong Qabalah, Eight of Pentacles mô tả Hod, khu vực thứ tám của sự huy hoàng. Nó tương ứng với Thủy tinh, hành tinh của suy nghĩ và giao tiếp. Vị trí của nó nằm trong Assian, thế giới vật chất của đất. Đây là lá bài của sự thành công và vinh quang trong thế giới vật chất – đặc biệt khi thành tựu đạt được lại dựa trên những kế hoạch và ý nghĩ sáng tạo.

Khi đọc Tarot, Eight of Pentacles thường đại diện cho một tập sự bậc cao, một người có khả năng bán dịch vụ, và một cơ hội để phát triển thông qua công việc và phục vụ. Chàng trai trẻ trong lá bài này đang tạo ra tiền theo nghĩa đen.

10 độ đầu của Xữ Nữ thường rơi vào giữa ngày 23 tháng 8 và 1 tháng 9, khi Mặt Trời nằm giữa 0 và 10 độ của Xữ Nữ.

Ý nghĩa lá Eight of Pentacles

Ý Nghĩa Xuôi của 8 of Pentacles

Ý Nghĩa Ngược của 8 of Pentacles

—————————–

Nguồn dịch: Tarot and Astrology – Corrine Kenner

Dự án dịch của: Tarot.vn

Người dịch: Gấu Gầm Gừ – TarotnLife

Content Protection by DMCA.com