[Hỏi] Em có tìm hiểu Tarot và cũng tham gia nhiều buổi offline Tarot. Em thấy vấn đề liên kết nghĩa các lá bài để tạo thành một câu chuyện có ý nghĩa tương đối khó khăn. Đôi lúc em giải nghĩa tới lá cuối cùng rồi thì lại không biết gắn kết các lá trước làm sao. Ad giúp em với.

[Đáp] Bạn cần phải nắm vững ý nghĩa cơ bản của các lá bài và phương pháp giải bài. Về phương pháp giải bài thì có rất nhiều cách, nhiều tài liệu cũng như nhiều quan điểm. Bạn có thể tham khảo các bài viết chia sẻ phương pháp giải bói Tarot trên www.tarotcodex.com.

Content Protection by DMCA.com