ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH VỀ KHOÁ HỌC

1. HOÀN TẤT HỌC PHÍ

Việc hoàn tất Đơn Đăng Ký chỉ có giá trị lưu giữ thông tin học viên và giúp cho quy trình đăng ký diễn ra nhanh chóng hơn. Sau khi hoàn thành Đơn Đăng Ký, học viên có thể hoàn tất toàn bộ học phí hoặc đóng một phần học phí giữ chỗ (tối thiểu là 300.000 đồng) trực tiếp qua thanh tóan chuyển khoản. Đối với đặt cọc giữ chỗ:

 • Học viên mất hoàn toàn phần phí đặt cọc đã đóng nếu không tham gia.
 • Toàn bộ học phí phải được hoàn tất trong vòng 7 ngày kể từ khi đặt cọc hoặc trước khi khóa học diễn ra (nếu thời gian đặt cọc với thời gian diễn ra gần hơn 14 ngày).
 • Mọi thay đổi tùy theo chuyển hoặc hủy khóa học sẽ phải tuân thủ theo các quy định về chuyển hoặc hủy khóa học bên dưới.
 • Áp dụng chung cho các Khóa học giảng dạy bởi Tarot và Cuộc sống

Lưu ý: Học viên chỉ được đảm bảo tham dự khóa học, chuyển khóa hoặc hoàn học phí khi đã hoàn tất toàn bộ học phí.

2. THAM DỰ KHÓA HỌC

a) Về việc chuyển khóa học:

Trong thời gian chờ diễn ra khóa học, học viên muốn dời ngày tham dự thì phải thông báo với đội ngũ quản trị viên càng sớm càng tốt trước khi khóa học bắt đầu.

Trường hợp học viên thông báo:

 • Trước khi khóa học diễn ra 8 ngày hoặc sớm hơn: Học viên có thể chuyển khóa hoàn toàn miễn phí.
 • Trước khi khóa học diễn ra từ 3 – 7 ngày: Học viên bồi thường 10% trên mức học phí chính thức tổn thất cho khâu chuẩn bị và tổ chức.
 • Trước khi khóa học diễn ra ít hơn 3 ngày: Học viên bồi thường 20% trên mức học phí chính thức tổn thất cho khâu chuẩn bị và tổ chức.

Học viên được phép bảo lưu học phí (sau khi đã trừ đi khoản bồi thường – nếu có) và chuyển khóa trong vòng 06 tháng kể từ lúc đăng ký. Nếu có sự chênh lệch về học phí ở khóa học sau, học viên phải bổ sung học phí chênh lệch. Nếu sau 6 tháng, học viên không hoàn tất chương trình đã xin hoãn thì sẽ xem như tự ý hủy bỏ tham dự và không được hoàn lại học phí.

b) Về việc hủy tham gia khóa học:

Nếu học viên thông báo hủy tham gia khóa học:

 • Trước khi khóa học diễn ra 8 ngày hoặc sớm hơn: Học viên bồi thường 5% trên học phí chính thức cho phí quản lý và giữ chỗ.
 • Trước khi khóa học diễn ra từ 3 – 7 ngày: Học viên bồi thường 10% trên học phí chính thức phí tổn thất cho khâu chuẩn bị và tổ chức.
 • Trước khi khóa học diễn ra ít hơn 3 ngày: Học viên bồi thường 20% trên học phí chính thức phí tổn thất cho khâu chuẩn bị và tổ chức.

LƯU Ý

Không thể dùng phiếu giảm giá để bồi thường tổn thất cho khâu chuẩn bị và tổ chức.

Nếu vắng mặt mà không thông báo trước: Học viên mất toàn bộ học phí đã đóng.

Trường hợp học viên có mong muốn chuyển cho người thân hoặc bạn bè tham dự thì có thể thông báo cho chúng tôi (qua điện thoại hoặc email như trên) chậm nhất 3 ngày trước khi khóa học diễn ra.

Những trường hợp không được tham dự khóa học và không được hoàn lại học phí:

 • Học viên vắng mặt mà không thông báo trước theo như những quy định nêu trên.
 • Học viên tự ý rời bỏ lớp học mà không thông báo trước hoặc đã thông báo nhưng chưa được sự đồng ý của Ban tổ chức khóa học.

Khóa học tuyệt đối không tiếp nhận những học viên có dấu hiệu sử dụng các chất kích thích hoặc các chất gây nghiện. Ban tổ chức khóa học có quyền mời học viên rời khỏi khóa học nếu phát hiện học viên có những dấu hiệu trên.

Content Protection by DMCA.com