[Hỏi] Mình đi coi bói ở chỗ kia và bạn xem bài bảo là, mình không có duyên với bộ bài, nên không xem được. Nếu như vậy, làm cách nào để có duyên với bộ bài, chẳng lẽ đi đâu mà cũng không có duyên với bộ bài thì không xem bài được?

[Đáp] Thực ra thì mình nghĩ bạn cần có duyên với người xem. Ví dụ nhé, người đọc bài Tarot thấy bạn là một người lạnh, khó xem bài hay đoán bắt tâm lý, hoặc họ thấy bạn không nghiêm túc khi đi xem bài, hoặc không chú ý hay một vấn đề gì đó khiến cho người đọc bài không cảm giác thoải mái; họ sẽ luôn nói là bài không lên. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, nhiều khi ngay lúc đó bạn đọc bài không thể xem được, hôm sau bạn quay lại là có duyên ngày đó mà. 

Content Protection by DMCA.com