CÂU HỎI

Mình đã hiểu và nhớ hết được nghĩa 78 lá bài rồi. Nhưng lại cảm thấy Tarot không còn gì để học, các bạn có thể đề xuất vài thứ để tìm hiểu thêm không?

01

TRẢ LỜI

Một số bộ môn phù hợp để phát triển Tarot mà bạn nên tiếp cận thêm

  • Biểu tượng học – Symbolism
  • Số học – Numerology
  • Chiêm tinh học – Astrology
  • Tâm lý học – Psychology
  • Cây Sự Sống – Qabalah – Tree of Life
Content Protection by DMCA.com