Thưa bạn, người giảng dạy có kinh nghiệm nhiều năm trong việc coi Tarot. Những người hướng dẫn sẽ giảng theo cách thức được truyền lại từ Hiệp Hội Tarot Quốc Tế ITA. Trong công tác giảng dạy, giáo trình sẽ được biên dịch chuyên nghiệp và chắt lọc sao cho phù hợp với từng khóa học mà trung tâm biên soạn. 

Content Protection by DMCA.com