[Hỏi] Mình muốn hỏi cái giá phải trả cho việc sử dụng Tarot?

[Đáp]   Mình nghĩ khi bạn làm gì, có gì, bạn sẽ mất đi một thứ tương xứng. Có thể để đến với Tarot, bạn sẽ mất tiền, thời gian công sức, hay đôi lúc là cả sự kì thị từ một bộ phận nào đó. Tuy nhiên, trả giá bao nhiêu và như thế nào, mình nghĩ rằng nó phụ thuộc vào việc bạn muốn trả giá thế nào thôi. J

Content Protection by DMCA.com