[Hỏi] Chị đi xem bói bài Tarot ở nhiều nơi, thấy ở mỗi nơi các bạn bói bài theo những cách khác nhau, bộ bài cũng khác nhau. Chị có lên mạng tìm hiểu thì Tarot có nhiều phương thức bói và nhiều bộ bài khác nhau lắm. Vậy thì như vậy kết quả xem bói của nhiều người khác nhau sẽ không chính xác?

[Đáp] Có thể các reader sẽ dùng nhiều bộ bài theo các phong cách khác nhau, trường phái khác nhau để thể hiện cá tính hay con người của bạn đó. Tuy nhiên, chị hãy an tâm rằng, luôn tồn tại những tiêu chuẩn cơ bản nhất từ khi bắt đầu học Tarot. Vì vậy, sự khác biệt trong cách luận giải sẽ không quá lớn. Và bất kỳ sự luận giải bài Tarot nào cũng sẽ cung cấp thông tin và cho chị lời khuyên cả. Còn về kết quả thì sẽ phải phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. 

Content Protection by DMCA.com