[Hỏi] Mình nghe nói những người hành nghề tâm linh cần có “căn mạng” hoặc được khai căn. Tarot là môn bói của phương Tây, nên có phải tuân theo quan điểm của trường phái tâm linh phương Đông hay không?

[Đáp] Về việc tâm linh thì bạn có thể thấy rằng phương Đông hay phương Tây thì cùng có điểm chung, đó là tâm linh chính là một năng lực đặc biệt của con người. Có thể có những người họ biết về năng lực này và đã luyện tập thành thục nó (căn). Nhưng có những người phải trải qua đào tạo từ cơ bản đến nâng cao để có thể tạo ra trực giác hay khả năng tâm linh (được khai căn). Với quan điểm của Ad, điều gì cũng cần sự học và rèn luyện cả.

Content Protection by DMCA.com