[Hỏi] Em cùng bạn đi xem Tarot và thấy nhiều người hay có câu hỏi là “Người đó đang nghĩ gì vể mình?”, “Người đó cảm thấy sao về mình?”. Những dạng câu hỏi này có nên hỏi hay không vì có vài chỗ các anh chị reader từ chối trả lời mặc dù đây là dạng câu hỏi nhiều người quan tâm?

[Đáp] Chào bạn. Thực sự đây là một câu hỏi khó đối với bất cứ người hành nghề về tâm linh vì suy nghĩ con người thay đổi theo từng giây, không cố định và cũng chẳng xác định. Với kỹ thuật nâng cao, một vài tarot reader có thể cho bạn đôi chút thông tin về việc người khác suy nghĩ về bạn như thế nào, nhưng những thông tin này nên chỉ mang tính tham khảo là chính, còn về độ chính xác thì chưa có bất cứ bằng chứng nào cả.

Content Protection by DMCA.com