[Hỏi] Tôi tìm hiểu trên mạng thì để trở thành người đọc bài tarot (tarot reader) thì ngoài kiến thức về Tarot còn phải có kiến thức chuyên biệt chuyên sâu về khái niệm kiến thức sẽ tư vấn. Ví dụ: tôi là doanh nhân nên hay hỏi về các dự án đầu tư, thì tarot reader phải có chứng chỉ FC để có thể tư vấn cho tôi (cho dù tarot reader đó dùng công cụ tâm linh là bài Tarot). Vậy các reader ở Việt Nam thì sao?

[Đáp] Chào Anh (Chị). Hiện tại thực sự ở Việt Nam thì chưa hề có quy chuẩn cho reader vì chúng ta vẫn chưa công nhận đây là một nghề. Tuy nhiên, nếu anh (chị) muốn có một kết quả chính xác, anh chị có thể liên hệ tại http://tarotcodex.com/dat-boi-tarot/. Hệ thống của chúng tôi sẽ dựa trên nhu cầu của anh (chị) để phân bố những tarot reader có kiến thức chuyên sâu về điều anh chị quan tâm nhất.

Content Protection by DMCA.com