[Hỏi] Em thấy có nhiều cách học cũng như cách sử dụng Tarot quá; đặc biệt là việc các trải bài khác nhau theo từng tình huống. Vậy thì em chỉ cần sử dụng trải bài rồi dùng sách ghép ý nghĩa lá bài là có thể giải được ý nghĩa phải không?

[Đáp] Trải bài là cách mà các Tarot reader khái quát câu hỏi cũng như là phương pháp để có thể tham chiếu đưa ra lời khuyên cho người xem. Tuy nhiên các Tarot reader vẫn phải trải qua một quá trình học tập hay đào tạo cơ bản để có thể sử dụng thành thạo và kết hợp ý nghĩa của các lá bài lại với nhau.

Content Protection by DMCA.com