[Trước] Tìm hiểu kiến thức chuyên sâu về tarot và cách đọc các kiểu trải bài phổ biến.

[Sau]  Vài lời tâm sự của Bạn Nguyễn Hải Đăng – Sinh viên sau khóa tarot thứ nhất

–   Báo cáo viên nhiệt tình, quan tâm học viên

–   Thời gian cho các lá court card hơi ít, và khó sử dụng các lá này. 

–   Giảng viên nên quan tâm hơn việc giảng các lá court card.

Content Protection by DMCA.com